dorota-frydel-terapeuta-integracji-sensorycznej

mgr Dorota Frydel – Certyfikowany Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog Specjalny, Terapeuta Ręki, Instruktorka Masażu Dziecięcego, Terapeuta Integracji Bilateralnej - program szkolny


Od zawsze interesowałam się rozwojem dziecka, dlatego ukończyłam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim (studia magisterskie), a także studia podyplomowe "Edukacja w opiece okołoporodowej" Wydziału Nauk o Zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Minęło trochę lat, sama zostałam mamą najpierw córki, później syna, co utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważne jest świadome podejście do ciąży, porodu i rodzicielstwa. Oprócz ogromu miłości i radości, jakiej doświadczamy będąc rodzicami, niezbędna okazuje się także wiedza – dzięki niej zyskujemy swoistą pewność działania i spokój. I tym zajmowałam się przez ostatnie lata – wzmacnianiem wiedzy rodziców na temat procesu ciąży, porodu, opieki nad noworodkiem, w ramach prowadzenia Szkoły Rodzenia „Nowe Życie” w utworzonym przeze mnie Centrum Edukacji Okołoporodowej. Jako edukatorka okołoporodowa, instruktorka masażu dziecięcego, a także doula – przygotowując do porodu, towarzysząc rodzącym na sali porodowej i w pierwszych tygodniach po porodzie, miałam okazję zauważyć jak wiele czynników zagraża prawidłowemu rozwojowi dziecka i jak coraz częściej pojawiają się u dzieci nieprawidłowości w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

Lata prowadzenia szkoły rodzenia, bliski kontakt z przyszłymi, a później świeżo upieczonymi rodzicami, sprawiły, że szybko dostrzegłam ogromną potrzebę mówienia o rozwoju zmysłów dziecka, które przecież rozwijają się już w życiu płodowym, a od ich poprawnego funkcjonowania zależy tak bardzo rozwój psychofizyczny dziecka. Pogłębianie moich własnych zainteresowań i pasji, zaowocowało ukończeniem studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” prowadzonych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ogrom wiedzy jaki tam zdobyłam utwierdził mnie w tym, jak bardzo chcę pomagać dzieciom z zaburzeniami SI.


Wiem również, co to znaczy być rodzicem dziecka, które wymaga terapii integracji sensorycznej i jak dobre efekty ta terapia może przynieść. Dlatego otwierając gabinet Integracji Sensorycznej postanowiłam kierować się przede wszystkim dobrem dziecka i służyć wsparciem dla rodziców. Zawsze kieruję się empatią w rozmowie z rodzicami, a obszerną wiedzę dotyczącą zachodzących procesów staram się przekazać w jak najprostszy sposób.

Serdecznie zapraszam do kontaktu rodziców, którzy zauważyli lub podejrzewają u swoich dzieci problemy z integracją sensoryczną – tutaj naprawdę czas ma ogromne znaczenie: im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i zostanie objęte terapią, tym łatwiej i szybciej dzieci nadrobią deficyty, przez co poprawią swoje funkcjonowanie.


Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia magisterskie Pedagogika Specjalna, Wydział Humanistyczny na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Studia podyplomowe "Edukacja w opiece okołoporodowej", Wydział Nauk o Zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
 • Studia podyplomowe "Integracja Sensoryczna” prowadzone przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Posiadam certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej uprawniający do stawiania diagnozy i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
 • Terapia ręki I i II stopnia - certyfikat nadający uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z terapii ręki,  Centrum Szkoleniowe SOYER.
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej - Moduł I- "Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy", Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, prowadząca - Iwona Palicka
 • szkolenie "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny - integracja odruchów Sally Goddard Blythe oraz ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP", Poznań, prowadząca - licencjonowany trener INPP Iwona Palicka
 • szkolenie "Bilateralna  Integracja - program szkolny", Warszawa
 • "Masaż dziecięcy - wspierający dotyk. Szkolenie z masażu dziecięcego", Fundacja Rodzić Po Ludzku w Warszawie
 • kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej - Polska Akademia Sportu z siedzibą w Warszawie, dający uprawnienia zawodowe do prowadzenia ćwiczeń ruchowych
 • ponadto uczestniczyłam w wielu szkoleniach i konferencjach, dotyczących opieki, wspierania i rozwoju dziecka.

Wszystkie dokumenty dostępne są do wglądu w gabinecie.

Doświadczenie zawodowe:

 • prowadzenie własnego Gabinetu Integracji Sensorycznej
 • praca w SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej
 • praca w niepublicznym przedszkolu i szkole podstawowej Promyk w Szczecinie na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Iwona Kowalska – Certyfikowany Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia magisterskie - Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Studia podyplomowe - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Kurs Kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej wg programu MEN – 300 godz. – kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i klasach terapeutycznych we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych - Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
 • Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Dziecko z nadpobudliwością ADHD.
 • Trening mądrości i twórczości.
 • Autyzm, ADHD, Zespół Aspergera, FAS – praktyczne sposoby pracy z dziećmi z zaburzeniami w szkole i w domu – warsztaty praktyczne.
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
 • Wiele innych szkoleń, dotyczących nauczania i pracy z dziećmi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewelina Sienkiewicz - Certyfikowany Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej z dużym doświadczeniem zawodowym, trener TUS

Kwalifikacje zawodowe: 

 • Studia licencjackie I stopnia - „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami  j.angielskiego”
 • Studia magisterskie II stopnia - „Terapia Pedagogiczna”
 • Studia podyplomowe  „Integracja Sensoryczna. Terapia i diagnoza”
 • Trener TUS - Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • ”Kodowanie na dywanie”
 • ”Globalne czytanie”
 • ”Agresja w grupie przedszkolnej”
 • ” Edukacja przedszkolna, metodyka w pigułce”
 • ”W świecie dziecięcych zmysłów- sensodydaktyka”
 • ”Rysunek dziecka”
 • ”Zabawy paluszkowe”
 • ”Wychowanie muzyczne w przedszkolu”
 • ”Zmysły a odbiór świata. Integracja Sensoryczna  w przedszkolu”
 • ”Terapia Pedagogiczna. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w przedszkolu”
 • ” Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej”
 • ” Metoda Krakowska”
 • ” Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem”
 • ”Dziecko nadwrażliwe dotykowo”

Zadzwoń tel. 509 508 109

Gabinet Integracji Sensorycznej SI Dorota Frydel,
ul. Więckowskiego 1/5 (Szczecin Centrum).

Skontaktuj się

Kopiowanie zdjęć z witryny zabronione. © All Rights Reserved.