Przed rozpoczęciem terapii integracji sensorycznej konieczne jest przeprowadzenie diagnozy – dzięki rzetelnej diagnozie możliwe jest podjęcie właściwych działań terapeutycznych. Dzięki wnikliwej diagnozie rodzice otrzymują szeroki zakres informacji na temat rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka.

Na etapie stawiania diagnozy bardzo ważna jest szczerość i współpraca z rodzicami. To właśnie rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie jak zachowuje się na co dzień, dlatego warto mówić o swoich spostrzeżeniach i wątpliwościach. 

Nie ma dolnej granicy wieku w jakim stawia się diagnozę – zwykle poczucie, że coś jest „nie tak”, czyjś komentarz, niepokój rodziców czy obserwacja zachowań własnego dziecka w stosunku do innych dzieci skłania rodziców do poszukiwania wiedzy na ten temat. Bywa, że trudności są zauważane dopiero w przedszkolu, albo nawet w szkole – gdy pojawiają się problemy z nauką, gdy dziecko zaczyna odstawać od rówieśników a pedagodzy zwracają uwagę na pewne problemy z nauką czy zachowaniem dziecka. Nikt nie lubi krytyki własnego dziecka, a myśl, że nasze dziecko ma pewne „deficyty” w stosunku do rówieśników, jest krzywdząca i sprawia ogromny dyskomfort psychiczny rodziców, dlatego im szybciej postawiona zostanie diagnoza i im szybciej rozpoczniemy terapię integracji sensorycznej, tym większe szanse na sukces i prawidłowy rozwój dziecka. Widząc postępy u swojej pociechy Państwo, jako rodzice zyskujecie przede wszystkim spokój, a po postawionej diagnozie łatwiej jest rozmawiać z nauczycielami czy osobami mającymi kontakt z Waszym dzieckiem.

Diagnoza zawiera następujące elementy:

1) wywiad z rodzicem  - to rozmowa terapeuty z rodzicem na temat przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia, stanu zdrowia, a także na temat obecnych trudności czy też zachowań, które niepokoją rodziców;
2) kwestionariusz Sensomotoryczny Rozwoju Dziecka – rodzice odpowiadają na pytania związane z funkcjonowaniem i rozwojem dziecka;
3) obserwacja kliniczna – podczas różnych zadań wykonywanych przez dziecko na prośbę terapeuty (tzw. prób klinicznych), obserwuje on zachowania związane z obszarem integracji sensorycznej (np. koordynację,  reakcje równoważne, posturalne);
4) obserwacja swobodnej i ukierunkowanej zabawy – umożliwiająca terapeucie wyciąganie wniosków niezbędnych do diagnozy;
5) testy południowo-kalifornijskie – przeprowadzane u dzieci powyżej 4 roku życia;
6) omówienie diagnozy i przekazanie dokumentu na piśmie rodzicom – otrzymana diagnoza uprawnia do podjęcia terapii integracji sensorycznej na terenie całego kraju. Podczas spotkania rodzice otrzymują zalecenia terapeutyczne, omawiamy wątpliwości oraz plan terapii.

Koszt diagnozy: 450 zł – całość

Zadzwoń tel. 509 508 109

Gabinet Integracji Sensorycznej SI Dorota Frydel,
ul. Więckowskiego 1/5 (Szczecin Centrum).

Skontaktuj się

Kopiowanie zdjęć z witryny zabronione. © All Rights Reserved.